Περιβαλλοντική πολιτική

Η Κλινική ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, και στοχεύοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων (με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον), ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

Η Διοίκηση της Κλινικής δεσμεύεται να:

  • Εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και πληροί τους όρους της έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της αρμόδιας αρχής
  • Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της από ειδικούς εμπειρογνώμονες
  • Μεριμνά για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών της
  • Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της
  • Καταρτίζει και υλοποιεί Περιβαλλοντικούς στόχους δυναμικά εξελισσόμενους
  • Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
  • Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, συμβάλλοντας στην λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής προστασίας
  • Πραγματοποιεί συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις (μέτρηση θορύβου, κατανάλωσης ενεργειακών πόρων κ.λ.)

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του εφαρμοζόμενου Συστήματος και φροντίζει ώστε να γνωστοποιούνται (στο προσωπικό) και να τηρούνται οι διαδικασίες του, σε όλα τα επίπεδα της Κλινικής.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι όλο το προσωπικό της Κλινικής το οποίο με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει και εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσα από την καθημερινή του εργασία.

Ο Διοικητικός Διευθυντής της Κλινικής, δεσμεύεται ότι θα παρέχει όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σ.Π.Δ και την συνεχή επικαιροποίηση του.

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το προσωπικό, καθώς και σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Σταθόπουλος Παναγιώτης

Διοικητικός Διευθυντής

02/5/2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

athenshospital

Διεύθυνση: Ι. Δροσοπούλου 24, Τ.Κ. 11257, Κυψέλη

Τηλ.: 210 8236721-3

Email: info@athenshospital.gr

Βρείτε μας στον Χάρτη

Επικοινωνήστε μαζί μας

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Εγγραφείτε στη λίστα ενημέρωσης

Please enable the javascript to submit this form